உங்கள் கடைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடுகளில் உள்ள கம்ப்யூட்டர் மற்றும் லேப்டாப்கள் சிறந்த

முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் உங்கள் இடத்திற்கே வந்து சர்வீஸ் செய்து தரப்படும்.


  • COMPUTER AND LAPTOP SERVICE
  • HARDWARE INSTALLATION/UP GRADE
  • SOFTWARE INSTALLATION/UP GRADE
  • DATA BACKUP / RECOVERY
  • VIRUS & SPYWARE REMOVED
  • ORIGINAL ANTI VIRUS
  • PRINTER SERVICE
  • TONNER REFILLING
  • ANNUAL MAINTENANCE

COMPUTER SPARE SALES

Address Details

No. 36, Omsakthi Nagar, G.S.T. Road, Acharapakkam, Maduranthagam T.K,

Kancheepuram Dist - 603301

Phone : 044 - 27522052, Mobile : 8098198288, 9994714359

Email : admin@citcomputers.com
copyrights@2014 cit computer center

Design & Developed By : xmediasolution.com